Księżówka
Kompleksowy remont i konserwacja budynku zabytkowego w zespole budynków
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Wartość prac: 1.028.640,00 PLN
Termin realizacji: październik 2001- listopad 2002
Kamienica Pod Słońcem
Remont i adaptacja budynku mieszkalnego na cele hotelowe
przy ulicy Szpitalnej 22-24 w Krakowie.

Wartość prac: 3.286.000,00 PLN
Termin realizacji: wrzesień 2001 - wrzesień 2002
Hotel Amadeus
Wykonanie remontu i adaptacji budynku mieszkalnego na cele hotelowe przy ulicy Mikołajskiej 22 w Krakowie.

Wartość prac: 3.156.000,00 PLN
Termin realizacji: kwiecień 2000 - maj 2001
Collegium Śniadeckich
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pełnym zakresie branżowym przy ulicy Kopernika 27 w Krakowie.

Wartość prac: 2.600.000,00 PLN
Termin realizacji: 1995 - 2000
Pałac Mańkowskich
Remont kapitalny oraz prace adaptacyjne budynku przy ulicy Topolowej 5 w Krakowie, przeznaczonego
na siedzibę Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obiekt nagrodzony w konkursie
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych " Budowa roku 2000" - nagroda II stopnia
w kategorii Modernizacja Obiektów Budowlanych.

Wartość prac: 4.319.563,23 PLN
Termin realizacji: wrzesień 1999 - maj 2000
Willa Decjusza
Budowa nowej oficyny Domu Erazma w zespole pałacowo-parkowym Willa Decjusza w Krakowie.

Wartość prac: 3.572.700,00 PLN
Termin realizacji: lipiec 1999 - październik 2000
Copyright © 2008 FF-Bud
agencja reklamowa PoProstu