Budynek administracyjny UJ przy ulicy Kopernika 31
Modernizacja i adaptacja skrzydła wschodniego budynku zabytkowego w pełnym zakresie branżowym.

Wartość prac: 1.120.004,25 PLN
Termin realizacji: lipiec 1997 - wrzesień 2000
Hotel Regent
Prace remontowo - adaptacyjne w systemie generalnego wykonawstwa zabytkowego
budynku przy ulicy Bożego Ciała 19 w Krakowie.

Wartość prac: 1.786.744,00 PLN
Termin realizacji: listopad 1998 - maj 1999
Budynek mieszkalno - usługowy przy ulicy Kupa 3-5 w Krakowie.
Zakres prac obejmował całość zadania inwestycyjnego - wszystkie branże wraz z przyłączami
sanitarnymi i elektrycznymi oraz małą architekturą

Wartość prac: 2.432.572,00 PLN
Termin realizacji: 1998 - 1999
Frygasiówka
Remont kapitalny i modernizacja budynku zabytkowego przy ulicy Skawińskiej 4 w Krakowie. Obiekt nagrodzony
w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych "Budowa roku 1998" - nagroda III stopnia
w kategorii Obiekty Handlowe i Hotelowe.

Wartość prac: 1.257.000,00 PLN
Termin realizacji: 1997 - 1998
Budynek przy ulicy Grottgera
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego. 
Copyright © 2008 FF-Bud
agencja reklamowa PoProstu