Kamienica przy Rynku Głównym 46
Przebudowa i rozbudowa budynków frontowego i oficyn z przeznaczeniem na cele usługowe
oraz mieszkalne. Wykonano roboty ogólnobudowlane, konserwatorskie, dekarskie, instalacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznej.

Wartość prac: 5.763.083,00 PLN
Termin realizacji: marzec 2004 - maj 2005
Kubatura obiektu: 8.988 m3
Powierzchnia zabudowy: 2.305 m2
Dom Pomocy Społecznej
Wykonanie remontu i adaptacji budynku mieszkalnego na cele DPS
przy ulicy Krakowskiej 53 w Krakowie.

Wartość prac: 5.300.000,00 PLN
Termin realizacji: 2002 - 2005
Baszta austriacia pod Kurzą Stopką
Remont i konserwacja baszty austriackiej pod Kurzą Stopką wraz z bramą, mostem i drogą forteczną na Zamku
Królewskim w Krakowie. Obiekt nagrodzony w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
"Budowa roku 2003 - Nagroda specjalna" - nagroda I stopnia w kategorii Konserwacja Budynków Zabytkowych.

Wartość prac: 1.134.470,00 PLN
Termin realizacji: maj 2003 - listopad 2003
Kuchnia Główna Szpitala Uniwersyteckiego
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pełnym zakresie branżowym przy ulicy Śniadeckich 12a w Krakowie.

Wartość prac: 2.318.038,00 PLN
Termin realizacji: 26 czerwca 2003 - 5 listopada 2003
Kubatura budynku: 14.500 m3
Hotel Aleksander
Wykonanie remontu i adaptacji budynku biurowego na cele hotelowe przy ulicy Garbarskiej 18 w Krakowie.

Wartość prac: 1.400.000,00 PLN
Termin realizacji: lipiec 2002 - maj 2003
Hotel Astoria
Budowa obiektu hotelowego przy ulicy Józefa 24 w Krakowie.

Wartość prac: 5.220.000,00 PLN
Termin realizacji: marzec 2001 - maj 2002
Copyright © 2008 FF-Bud
agencja reklamowa PoProstu